Przejdź do treści stronyPrzejdź do menu strony

Regionalny Kierownik Sprzedaży 

 

Region:  cała Polska

Opis stanowiska:

 • Pozyskiwanie nowych klientów;
 • Rozwijanie kontaktów handlowych z istniejącymi klientami;
 • Utrzymywanie pozytywnych relacji z istniejącymi klientami;
 • Przygotowanie i prezentacja oferty handlowej;
 • Tworzenie koncepcji marketingowych;
 • Przygotowywanie umów oraz koordynację ich realizacji;
 • Monitorowanie i analiza danych rynkowych dotyczących działań konkurencji;
 • Analizę wyników oraz przygotowywanie raportów.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe;
 • 2 letnie doświadczenie w sprzedaży gazu ziemnego, LNG, oleju opałowego, bądź propan – butan (LPG);
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych;
 • Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji;
 • Odpowiedzialność za działania w Regionie Polski Południowej;
 • Komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów;
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (znajomość języka rosyjskiego mile widziana);
 • Wysoka kultura osobista;
 • Dyspozycyjność, gotowość do podróży służbowych.

Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • Możliwość awansu;
 • Samodzielne stanowisko pracy;
 • Wynagrodzenie adekwatne do wyników (wyn. zasadnicze + premia);
 • Samochód służbowy;
 • Telefon Komórkowy;

 

Kontakt:

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na powyższym stanowisku, prosimy o przesłanie CV drogą elektroniczną na adres: praca@cryogas.pl.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 

 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest CRYOGAS M&T Poland S. A. z siedzibą w Warszawie (01-785), przy ulicy Broniewskiego 3, tel. 22 439 01 00, biuro@cryogas.pl.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: iod@perfectinfo.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na wskazane stanowisko w ramach czynności zmierzających do zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO* oraz na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni po zakończonym procesie rekrutacji.
 5. Jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku po zakończeniu rekrutacji na wskazane stanowisko.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z procesem rekrutacji oraz ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.

 

Oświadczenie zgody:

Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia zgody o następującej treści:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez CRYOGAS M&T Poland S. A. z siedzibą w Warszawie (01-785), przy ulicy Broniewskiego 3 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie.

 

*ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne  rozporządzenie o ochronie danych).

Znajdź nas na:
Created by Kreator Marki Powered by XIDEMIA