Przejdź do treści stronyPrzejdź do menu strony

Kontakt 

Szczegółowych informacji technicznych i handlowych udzieli Państwu przedstawiciel firmy Cryogas M&T Poland. Proponujemy umówienie spotkania, na którym wykonane zostaną następujące czynności:

 

W zakresie LNG

-wstępne studium techniczno-ekonomiczne możliwości dostaw gazu LNG
-audyt potrzeb energetycznych odbiorcy
-rozpoznanie możliwości posadowienia i lokalizacji stacji LNG
-określenie wariantu i parametrów współpracy
-przygotowanie wstępnej oferty na dostawę gazu LNG

 

 W zakresie gazu sieciowego

-wypełnienie ankiety energetycznej

-analiza poprawy efektywności korzystania z systemu dystrybucyjnego
-przygotowanie oferty na dostawę gazu ziemnego sieciowego

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących możliwości dostaw gazu ziemnego do Państwa firmy prosimy o kontakt:

  

Cryogas M&T  Poland S.A.

ul. Broniewskiego 3

01-785 Warszawa

tel. 22 439 01 00

biuro@cryogas.pl

 

 

Polityka Prywatności https://www.cryogas.pl/polityka_prywatnosci 

Inspektor Ochrony Danych: Paweł Maliszewski - iod@perfectinfo.pl

 

Klauzula informacyjna dotycząca korespondencji e-mail

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przedstawiamy następujące informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

1.  Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest CRYOGAS M&T Poland S. A. z siedzibą w Warszawie (01-785) przy ulicy Broniewskiego 3, tel.: 22 439 01 00, adres e-mail: biuro@cryogas.pl

2.  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: iod@perfectinfo.pl.

3.  Podane przez Państwa dane osobowe w wiadomości e-mail są przetwarzane w następujących celach:

a.  odpowiedzi na otrzymaną od Państwa korespondencję, w tym odpowiedzi na zadane pytania i udzielenie informacji, o które Państwo proszą;

b.  dalszej obsługi korespondencji z Państwem prowadzonej oraz załatwienia sprawy, z którą Państwo się do nas zwracają;

c.   ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

4.  Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obsłudze prowadzonej z Państwem korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5.  Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
6.  Państwa dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji przedłużony odpowiednio o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
7.  Przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych.
8.  Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

9.  Podanie Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia z Państwem korespondencji e-mail.
10.  Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.

 

 Napisz do nas

Akceptacja zgody i oświadczenia
*
Informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przesłanych za pomocą powyższego formularza dostępne są w Polityce Prywatności.
Znajdź nas na:
Created by Kreator Marki Powered by XIDEMIA