Przejdź do treści stronyPrzejdź do menu strony

Kontakt 

Szczegółowych informacji technicznych i handlowych udzieli Państwu przedstawiciel firmy Cryogas M&T Poland. Proponujemy umówienie spotkania, na którym wykonane zostaną następujące czynności:

 

W zakresie LNG

-wstępne studium techniczno-ekonomiczne możliwości dostaw gazu LNG
-audyt potrzeb energetycznych odbiorcy
-rozpoznanie możliwości posadowienia i lokalizacji stacji LNG
-określenie wariantu i parametrów współpracy
-przygotowanie wstępnej oferty na dostawę gazu LNG

 

 W zakresie gazu sieciowego

-wypełnienie ankiety energetycznej

-analiza poprawy efektywności korzystania z systemu dystrybucyjnego
-przygotowanie oferty na dostawę gazu ziemnego sieciowego

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących możliwości dostaw gazu ziemnego do Państwa firmy prosimy o kontakt:

  

Cryogas M&T  Poland S.A.

ul. Spokojna 5

01-044 Warszawa

tel. 22 439 01 00

biuro@cryogas.pl

 

Klauzula obowiązku informacyjnego Cryogas M&T Poland S. A.

 

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informuję, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Cryogas M&T Poland S.A.

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Paweł Maliszewski, iod@perfectinfo.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Cryogas M&T Poland S. A. i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

4. Odbiorcami danych osobowych są Pracownicy Cryogas M&T Poland S.A.

5. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji Państwa obsługi oraz w zgodzie z wymogami prawa.

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność w prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek w przypadku ich niepodania nie będziemy w stanie świadczyć Państwu usług.

10. Nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

W przypadku potrzeby aktualizacji danych osobowych lub wprowadzenia zmian skontaktuj się z nami lub z naszy Inspektorem Danych Osobowych.

 

 Napisz do nas

Akceptacja zgody i oświadczenia
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez firmę Cryogas M&T Poland S.A., zarejestrowaną przy ul. Spokojnej 5 w Warszawie, w celu nawiązania kontaktu oraz uzyskania dodatkowych informacji.
Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz o prawie ich poprawiania i aktualizowania.
Znajdź nas na:
Created by Kreator Marki Powered by XIDEMIA