Przejdź do treści stronyPrzejdź do menu strony

Instalacja LNG - schematy 

Wraz z dostawami skroplonego gazu ziemnego LNG zapewniamy na atrakcyjnych warunkach niezbędną infrastrukturę do finalnego wykorzystania gazu. Oferowane przez firmę stacje LNG pozwalają na regazyfikację fazy ciekłej lub tankowanie pojazdów/statków.

Na poniższych schematach prezentujemy, w jaki sposób LNG jest dystrybuowane oraz przygotowywane do poszczególnych zastosowań. Zapraszamy do zapoznania się ze schematami dla oferowanych rozwiązań przez Cryogas:

  • stacji regazyfikacji LNG;
  • stacji tankowania LNG do pojazdów;
  • stacji tankowania CNG i LNG do pojazdów;
  • bunkrowania LNG do jednostek pływających.

Cryogas dysponuje wiedzą i doświadczeniem również dla stosowania LNG do innych zadań, np. awaryjnego zasilania gazem ziemnym. Chętnie zapoznamy się z Państwa indywidualnymi potrzebami. Prosimy o kontakt celem omówienia możliwego rozwiązania.

 

Stacja regazyfikacji LNG

Stacja regazyfikacji LNG

 

1. Cysterna kriogeniczna

Gaz LNG transportowany jest z fabryki skraplania do stacji regazyfikacji w specjalistycznych cysternach kriogenicznych, utrzymujących niską temperaturę skroplonego gazu w trakcie jego przewożenia. Typowa cysterna ma pojemność 18 ton, z których po regazyfikacji można uzyskać 25 600 m³ paliwa w postaci gazowej.

 

2. Zbiorniki kriogeniczne

Służą do magazynowania gazu w postaci skroplonej. Konstrukcja zbiorników pozwala utrzymywać paliwo w temperaturze -162°C. Stosuje się zbiorniki kriogeniczne o różnych pojemnościach magazynowych, najczęściej 60 m³. Pozwala to po odparowaniu na uzyskanie do 32 400 Nm³ gazu ziemnego w postaci lotnej. Technologicznie istnieje możliwość dostawiania kolejnych zbiorników na stacji regazyfikacji LNG, w celu uzyskania większej pojemności magazynowej.

 

3. Parownice

Służą do zamiany postaci paliwa gazowego z ciekłej w gazową. Są zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić wymaganą przez odbiorcę moc regazyfikacji, liczoną w m³/h.

 

4. Stacja redukcyjno-pomiarowa

Odbywa się na niej pomiar paliwa gazowego oraz redukcja ciśnienia gazu. Redukcji ciśnienia można dokonywać na stacji, bądź na ścieżce gazowej przed odbiornikiem. Ostateczną decyzję podejmuje projektant instalacji indywidualnie dla każdego projektu.

 

5. Kotłownia, nawanialnia

Gaz LNG jest bezwonny, dlatego elementem stacji jest nawanialnia, aby nadać mu charakterystyczny zapach.

 

6. Kotłownia fabryki

 

 

Stacja tankowania LNG

 Stacja LNG i LCNG

 

1. Cysterna kriogeniczna

Gaz LNG transportowany jest z fabryki skraplania do stacji regazyfikacji w specjalistycznych cysternach kriogenicznych, utrzymujących niską temperaturę skroplonego gazu w trakcie jego przewożenia. Typowa cysterna ma pojemność 18 ton, z których po regazyfikacji można uzyskać 25 600 m³ paliwa w postaci gazowej.

 

2. Zbiorniki kriogeniczne

Służą do magazynowania gazu w postaci skroplonej. Stosuje się zbiorniki kriogeniczne o różnych pojemnościach magazynowych, najczęściej 60 m³.

Pozwala to zmagazynować ok. 22 000 kg LNG. Technologicznie istnieje możliwość dostawiania kolejnych zbiorników na stacji LNG, w celu uzyskania większej pojemności magazynowej. Zbiornik LNG jest specjalnie przygotowany dla podłączenia instalacji tankowania LNG do pojazdów.

 

3. Pompa kriogeniczna

Zatłacza paliwo do dystrybutora LNG.

 

4. Dystrybutor LNG

Dystrybutor LNG odmierza ilość zatankowanego paliwa, a następnie zestandaryzowaną końcówką napełniany jest pojazd LNG – auto ciężarowe, autobus lub inny pojazd ciężki.

 

 

Stacja tankowania LCNG i LNG

 

 

Stacja LNG i LCNG

 

1. Cysterna kriogeniczna

Gaz LNG transportowany jest z fabryki skraplania do stacji regazyfikacji w specjalistycznych cysternach kriogenicznych, utrzymujących niską temperaturę skroplonego gazu w trakcie jego przewożenia. Typowa cysterna ma pojemność 18 ton, z których po regazyfikacji można uzyskać 25 600 m³ paliwa w postaci gazowej.

 

2. Zbiorniki kriogeniczne

Służą do magazynowania gazu w postaci skroplonej. Stosuje się zbiorniki kriogeniczne o różnych pojemnościach magazynowych, najczęściej 60 m³. 

Pozwala to zmagazynować ok. 22 000 kg LNG.Technologicznie istnieje możliwość dostawiania kolejnych zbiorników na stacji LNG, w celu uzyskania większej pojemności magazynowej. Zbiornik LNG jest specjalnie przygotowany dla podłączenia instalacji tankowania LNG/LCNG do pojazdów.


TANKOWANIE LNG

3. Pompa kriogeniczna

Zatłacza paliwo do dystrybutora LNG.

4. Dystrybutor LNG

Dystrybutor LNG odmierza ilość zatankowanego paliwa, a następnie zestandaryzowaną końcówką napełniany jest pojazd LNG – auto ciężarowe, autobus lub inny pojazd ciężki.
 

TANKOWANIE LCNG 

5. Ciśnieniowa pompa kriogeniczna

Kompresor kriogeniczny zwiększa ciśnienie dla analogicznego z gazem CNG.
Parownice atmosferyczne zamieniają postać ciekłą paliwa w lotną, sprężoną pod ciśnieniem 250 bar. Zamontowany bufor CNG pozwala na magazynowanie odpowiedniej ilości paliwa dla „szybkiego” tankowania CNG.

6. Dystrybutor CNG

 Odmierza masowo ilość tankowanego paliwa, a następnie napełnia pojazd CNG – auto ciężarowe, autobus, auta osobowe lub dostawcze.

 

 

Bunkrowanie statków

Stacja LNG i LCNG

 

1. Bunkrowanie z cysterny do statku (metoda Truck-to-Ship)

Gaz LNG transportowany jest z fabryki skraplania do Portu w specjalistycznych cysternach kriogenicznych, utrzymujących niską temperaturę skroplonego gazu w trakcie jego przewożenia. Cysterna pod nadzorem służb portowych zostaje ustawiona w wyznaczonym miejscu nabrzeża. Po odpowiednim zabezpieczeniu następuje bunkrowanie jednostki pływającej (jednorazowo do 18 ton gazu LNG).

W celu zamówienia usługi bunkrowania LNG w polskim porcie niniejszą metodą - zapraszamy do kontaktu.

 

2. Bunkrowanie z bunkierki do statku (metoda Ship-to-Ship)

Lokalizacją instalacji dla magazynowania i tankowania gazu jest bunkierka LNG. Ten specjalistyczny statek przybywa na miejsce wskazane przez armatora (na terenie portu lub na morzu/rzece), po czym dokonuje zatłoczenia LNG do statku zasilanego gazem ziemnym.

Usługa w przygotowaniu – zainteresowanych prosimy o kontakt.

 

3. Bunkrowanie ze stałej instalacji (metoda Shore-to-Ship)

Lokalizacją instalacji dla magazynowania i tankowania gazu jest specjalna stacja LNG, ustawiona na nabrzeżu portowym. Obiekt ten pozwala na świadczenie usługi bunkrowania na konkretnym nabrzeżu portowym. Dodatkowo może zostać wyposażony w instalację do napełniania gazu LNG do innych pojazdów (aut ciężarowych, ciągników terminalowych, lokomotyw manewrowych lub innych pojazdów obsługi portu).

Zainteresowanych dalszymi szczegółami w zakresie możliwości ustawienia stałej infrastruktury do bunkrowania LNG oraz świadczenia dostaw gazu, prosimy o bezpośredni kontakt.

 

 

Zapoznaj się z naszą ofertą:

Sprzedaż gazu ziemnegoUsługi transportowe

 

Znajdź nas na:
Created by Kreator Marki Powered by XIDEMIA