Pāriet uz saturuDoties uz lapas izvēlni

SDG iekārtas – shēma 

 

Papildus sašķidrinātās dabasgāzes piegādēm mēs piedāvājam pievilcīgus noteikumus gāzes galīgajai izmantošanai paredzētās infrastruktūras piegādei. Uzņēmuma piedāvātie SDG termināļi ļauj veikt šķidrās fāzes regazifikāciju un transportlīdzekļu/kuģu uzpildi.
Tālāk norādīta SDG izplatīšanas un apstrādes shēma konkrētiem pielietošanas veidiem. Skatiet „Cryogas” piedāvāto risinājumu shēmu:

  • SDG regazifikācijas stacija;
  • SDG uzpildes stacija transportlīdzekļiem;
  • CNG un SDG uzpildes stacija transportlīdzekļiem;
  • kuģu bunkurēšana ar SDG

 

„Cryogas” ir zināšanas un pieredze SDG pielietošanai arī citos nolūkos, piemēram, avārijas apgādei ar dabasgāzi. Būsim priecīgi apspriest Jūsu individuālās vajadzības. Lūdzu, sazinieties ar mums, lai apspriestu jebkādus iespējamos risinājumus

 

SDG regazifikācijas stacija

 

1. Kriogēnā autocisterna

SDG no sašķidrināšanas rūpnīcas uz regazifikācijas staciju tiek transportēta specializētās kriogēnās autocisternās, transportēšanas laikā nodrošinot pastāvīgi zemu sašķidrinātās gāzes temperatūru. Tipiskas autocisternas kravnesība ir 18 tonnas, kas pēc regazifikācijas atbilst 25 600 m³ gāzveida degvielas.

 

2. Kriogēnās tvertnes

Tās tiek izmantotas dabasgāzes uzglabāšanai sašķidrinātā formā. Tvertnes konstrukcija ļauj uzglabāt degvielu -162 °C temperatūrā. Kriogēnajām uzglabāšanas tvertnēm ir atšķirīga ietilpība, taču visbiežāk izplatītais tilpums ir 60 m³.  Šādas tvertnes maksimālā ietilpība ir 32 400 m³ gāzveida degvielas. Lai palielinātu krātuves ietilpību, tehnoloģiski ir iespējams SDG regazifikācijas staciju papildināt ar vairākām tvertnēm.

 

3. Iztvaicētāji

Tie tiek izmantoti degvielas pārveidošanai no šķidras formas gāzveida stāvoklī.  Paredzēti regazifikācijas jaudas nodrošināšanai atbilstoši lietotāja prasībām; mērvienība ir m³/h.

 

4. Spiediena samazināšanas/mērīšanas stacija

Šajā vietā tiek veikti gāzes degvielas mērījumi un gāzes spiediena samazināšana. Spiediena samazināšanu var veikt stacijā vai gāzes vada garumā pirms patēriņa vietas. Iekārtas projektētājs pieņems individuālu gala lēmumu par katru projektu.

 

5. Katlu telpa, odorizācijas telpa

SDG ir bez smaržas, tāpēc tiek izmantota odorizācijas iekārta, kas bagātina gāzi ar tai raksturīgo aromātu.

 

6. Rūpnīcas katlu telpa

 

 

SDG uzpildes stacija

 Stacja LNG i LCNG

 

1. Kriogēnā autocisterna

SDG no sašķidrināšanas rūpnīcas uz regazifikācijas staciju tiek transportēta specializētās kriogēnās autocisternās, transportēšanas laikā nodrošinot pastāvīgi zemu sašķidrinātās gāzes temperatūru. Tipiskas autocisternas kravnesība ir 18 tonnas, kas pēc regazifikācijas atbilst 25 600 m³ gāzveida degvielas.

 

2. Kriogēnās tvertnes

Tās tiek izmantotas gāzes uzglabāšanai sašķidrinātā formā. Tvertnes konstrukcija ļauj uzglabāt degvielu -162 °C temperatūrā. Kriogēnajām uzglabāšanas tvertnēm ir atšķirīga ietilpība, taču visbiežāk izplatītais tilpums ir 60 m³. Šādas tvertnes maksimālā ietilpība ir 32 400 m³ gāzveida degvielas. Lai palielinātu krātuves ietilpību, tehnoloģiski ir iespējams SDG regazifikācijas staciju papildināt ar vairākām tvertnēm. SDG uzglabāšanas tvertne ir īpaši projektēta tā, lai nodrošinātu savienojumu ar transportlīdzekļiem paredzēto SDG uzpildes iekārtu.

 

3. Kriogēnais sūknis

Sūknē degvielu uz SDG pildni.

 

4. SDG pildne

SDG pildnē tiek izmērīts izsūknētās degvielas daudzums un tad ar standartizēta uzgaļa palīdzību tiek uzpildīts SDG transportlīdzeklis (kravas automobilis, autobuss vai cits smagais transportlīdzeklis).

 

 

LCNG un SDG uzpildes stacija

 

 

Stacja LNG i LCNG

 

1. Kriogēnā autocisterna

SDG no sašķidrināšanas rūpnīcas uz regazifikācijas staciju tiek transportēta specializētās kriogēnās autocisternās, transportēšanas laikā nodrošinot pastāvīgi zemu sašķidrinātās gāzes temperatūru. Tipiskas autocisternas kravnesība ir 18 tonnas, kas pēc regazifikācijas atbilst 25 600 m³ gāzveida degvielas.

 

2. Kriogēnās tvertnes

Tiek izmantotas gāzes uzglabāšanai sašķidrinātā formā. Tvertnes konstrukcija ļauj uzglabāt degvielu -162 °C temperatūrā. Kriogēnajām uzglabāšanas tvertnēm ir atšķirīga ietilpība, taču visbiežāk izplatītais tilpums ir 60 m³. Šādas tvertnes maksimālā ietilpība ir 32 400 m³ gāzveida degvielas. Lai palielinātu krātuves ietilpību, tehnoloģiski ir iespējams SDG regazifikācijas staciju papildināt ar vairākām tvertnēm. SDG uzglabāšanas tvertne ir īpaši projektēta tā, lai nodrošinātu SDG/LCNG savienojumu.

 

SDG UZPILDE

3. Kriogēnais sūknis

Sūknē degvielu uz SDG pildni.

 

4. SDG pildne

SDG pildnē tiek izmērīts izsūknētās degvielas daudzums un tad ar standartizēta uzgaļa palīdzību tiek uzpildīts SDG transportlīdzeklis (kravas automobilis, autobuss vai cits smagais transportlīdzeklis).

 

LCNG UZPILDE

5. Kriogēnais spiediena sūknis

Kriogēnais kompresors palielina spiedienu līdz līmenim, kas atbilst CNG.
Atmosfēriskie iztvaicētāji pārveido šķidro degvielu par gāzi, kas saspiesta līdz 250 bāriem. Uzstādītais CNG buferis ļauj uzglabāt "ātrajai" CNG uzpildei nepieciešamo degvielas apjomu.

 

6. CNG pildne

Izmēra izsūknētās degvielas svaru, pēc tam uzpilda CNG transportlīdzekli – kravas automašīnu, autobusu, kravas vai pasažieru transportlīdzekli.

 

Kuģu bunkurēšana

Stacja LNG i LCNG

 

1. Bunkurēšana no kravas automobiļa uz kuģi

SDG specializētās kriogēnās autocisternās tiek transportēta no sašķidrināšanas rūpnīcas uz ostu, transportēšanas laikā nodrošinot pastāvīgi zemu sašķidrinātās gāzes temperatūru. Ostas personāla uzraudzībā autocisterna tiek novietota attiecīgā piestātnes vietā. Pēc savienojuma nostiprināšanas kuģis tiek uzpildīts ar degvielu (līdz 18 tonnām SDG vienā reizē).

 Sazinieties ar mums, lai pieteiktu SDG bunkurēšanas pakalpojumu jebkurā ostā.

 

2. Bunkurēšana no kuģa uz kuģi

Gāzes krātuves un uzpildes iekārtas atrašanās vieta ir SDG bunkurēšanas kuģis. Specializētais kuģis ierodas kuģniecības sabiedrības norādītajā vietā (ostā vai jūrā/upē) un sūknē SDG uz kuģi, kas ir uzpildīts ar dabasgāzi.

Pakalpojums izstrādes stadijā – ieinteresētās puses ir aicinātas sazināties ar mums.

 

3.  Bunkurēšana no krasta uz kuģi (no stacionāras iekārtas)

Gāzes krātuves un uzpildes iekārtas atrašanās vieta ir speciāla SDG stacija, kas uzstādīta ostas piestātnē. Šī stacija ļauj veikt bunkurēšanas pakalpojumus konkrētā piestātnē. Turklāt to var aprīkot ar SDG uzpildes iekārtu citiem transportlīdzekļiem (kravas automobiļiem, termināļa vilcējiem, ostas lokomotīvēm vai citiem transportlīdzekļiem, kas nodrošina ostas pakalpojumus).

Ja Jūs interesē sīkāka informācija par stacionārās infrastruktūras uzstādīšanu bunkurēšanai ar SDG un gāzes piegādēm, lūdzam sazināties ar mums tieši.

 

 

Skatīt arī :

 

Dabasgāzes tirdzniecībaTransportēšanas pakalpojumi

 

Mēs esam atrodami:
Created by Kreator Marki Powered by XIDEMIA